Termeni şi condiţii 

Termeni și condiții

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Gersoltech S.R.L., prin intermediul https://electrosolarexpert.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

În acest document, următorii termeni vor însemna:

  • Cumpărător: persoană fizică sau juridică, care emite o Comandă către Vânzător.
  • Vânzător: societate Gersoltech S.R.L., având sediul social în comuna Tomești, sat Tomești nr. 695/A, CP: 537037, jud. Harghita, număr de înmatriculare în registrul comerțului: J19/218/2016, CUI RO35935542.
  • Produse și Servicii: orice bun, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate și/sau prestate de către Vânzător Cumpărătorului.
  • Comanda: un document scris (electronic sau pe suport tradițional) prin care Cumpărătorul comandă ferm Produsele și Serviciile oferite de Vânzător și prin care se obligă să primească aceste Produse și Servicii și să facă plata acestora, în condițiile stipulate.
  • Contract: acord de voință între Cumpărător și Vânzător materializat în formă scrisă (electronic sau pe suport tradițional) prin care Comanda Cumpărătorului este confirmată de către Vânzător printr-o acceptare expresă sau prin emiterea facturii fiscale. Prin lansarea Comenzii de către Cumpărător nu se realizează acordul de voință și prin urmare nu se încheie contractul.
  • Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate pe site, în Comandă și în confirmarea Comenzii. Dacă există neconcordanțe între conținutul acestora privind specificațiileProduselor și Serviciilor datele publicate pe site prevalează.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice, pe hârtie sau telefonice pe site-ul https://electrosolarexpert.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, pe hârtie sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

  • Comanda (cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare, specificațiile de identificare a Produselor și Serviciilor comandate);
  • Confirmare de comandă ( ori factura fiscală emisă);
  • Prezentele Termeni și condiții.

Articolul 3 – VALABILITATE

Contractul intră în vigoare la momentul în care Comanda Cumpărătorului este confirmată de către Vânzător printr-o acceptare expresă sauprin emiterea facturii fiscale. Termenii și condiţiile generale de vânzare vor sta la baza relațiilor contractuale, adică a Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE

Vânzătorul îşi va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Produsele și Serviciile, care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-ul Vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. Descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona sau subcontracta o parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Cumpărătorul poate cesiona drepturile și obligațiile contractuale doar cu acordul prealabil al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENEȘI PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să renunțe total sau parțial la Comandă sau să solicite executarea Contractului în conformitate cu noi termene stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 1% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, fără nici o responsabilitate din partea Vânzătorului. Termenul de executare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la confirmarea comenzii.

Articolul 9 – FACTURARE – MODALITĂȚI DE PLATĂ

Preţul și termenul de plata sunt specificate pe factura fiscală. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Plata se poate face prin virament bancar, instrumente de plată ori plata în numerar la preluarea mărfii.

Pentru sistemele și componentele acestora achiziționate, se poate opta pentru asamblarea și montarea contra cost, distinct față de prețul produsului. Pentru desigilarea produselor și asamblarea acestora este necesara achitarea în prealabil a unui avans sau a întregii sume. În cazul utilizării de componente care nu sunt achiziționate de la Gersoltech S.R.L., nu ne asumăm responsabilitatea compatibilității elementelor și nici nu ne asumăm responsabilitatea pentru funcționalitatea sistemelor astfel montate.

Articolul 10 – RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Produsele și Serviciile prin curier către Cumpărător sau să le predea personal ori prin ridicare de la depozitul Vânzătorului ori la locul de montare, dacă este comandat și serviciul de montaj.

Transport – Ambalare

În cazul în care transportul se va face de către o firmă de curierat, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile în momentul predării acestora către societatea de curierat. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tipărit / mail sau pe site în contul Cumpărătorului). Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conţinutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Vânzătorul va efectua livrare Produselor și Serviciile pe teritoriul României.

Servicii la fața locului

Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a Cumpărătorului servicii constând în descărcarea, montarea, instalarea Produselor. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător și Cumpărător, în ceea ce privește prețul, condiţiile de plată și condiţiile de furnizare a acestora.

Articolul 11 – ACCEPTARE ȘI DREPTUL LA RENUNȚARE

Acceptarea va fi făcută expres sau tacit prin montarea și punere în funcțiune a Produselor și Serviciilor comandate. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile Ordonanței de urgență nr. 34/2014 și va aplica politica de returnare publicat pe site. Vânzătorul are dreptul ca atunci când considera ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese de la Cumpărător, în condiţiile legislației.

Articolul 12 – MĂRFURI EXCEDENTARE

Orice produs livrat în plus față de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 10 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 – GARANȚII

În condițiile legilor aplicabile și celor detaliate în certificatul de garanție emis de către Vânzător sau de Producător, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități și disfuncționalități, care pot afecta întreaga sau o parte a Produselor și Serviciilor, cu excepţia uzurii normale, pentru perioada de garanție, înscrisă în certificatul de garanție, valabilă de la data emiterii facturii de vânzare. Excepție fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanție.

Articolul 14 – TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Produselor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății integrale din partea Cumpărătorului.

Articolul 16 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este responsabil pentru pagubele suferite, de Cumpărător sau oricare terță persoană, ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din modul de utilizare neconformă a Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile publicate pe site sunt valabile, totdeauna în limita stocului disponibil.

Articolul 17 – PREȚ DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

Articolul 19 – FORȚA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor și care nu poate fi evitat, definit conform legii.

Articolul 20 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigiu născut din interpretarea și executarea acestui contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanţele judecătorești competente de la sediu Vânzătorului.

Articolul 21 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părţile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale.

Termenii și condiţiile din acest contract înlocuiesc toate înțelegerile anterioare scrise sau verbale, dintre Părţi, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părţi.

Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimțământul reprezentanților legali.

Gersoltech S.R.L. îşi rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal, au în istoricul comenzilor livrări refuzate, folosesc în mod abuziv dreptul de renunțare.

Prin lansarea Comenzii Cumpărătorul acceptă aplicarea prezentelor termeni și condiții în relații cu Vânzătorul.