Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental pentru societatea noastră, prin urmare vom face tot posibilul pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (ʺRegulamentul general privind protecția datelorʺ sau ʺGDPRʺ), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Societatea Gersoltech S.R.L., în calitate de operator, având sediul social în comuna Tomești, sat Tomești nr. 695/A, CP: 537037, jud. Harghita, număr de înmatriculare în registrul comerțului: J19/218/2016, CUI RO35935542, vă aduce la cunoștință modul și scopul în care sunt utilizate datele cu caracter personal transmise și totodată drepturile persoanelor vizate după cum urmează:

  • Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: date personale de identificare: numele și prenumele, datele specificate în comanda Dvs., date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, date de facturare/de livrare/de returnare; informații privind comenzile plasate.
  • Scopul de prelucrare: îndeplinirea formalităților de încheiere a contractului; îndeplinirea obligațiilor izvorâte din contractul încheiat cu dumneavoastră (livrare, facturare, garanții etc.); îndeplinirea obligațiilor fiscale; comunicarea cu dumneavoastră; îndeplinirea obligației noastre de a ține evidențe și scopuri de marketing.
  • Aceste date vor fi păstrate pe durata raporturilor comerciale, inclusiv perioada garanției, pe durata existența unui cont de utilizator al Dvs. pe site, după caz, și până la revocarea consimțământul Dvs.
  • Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
  • Nu dezvăluim și nu transmitem datele predate către terțe persoane decât pentru realizarea obligațiilor contractuale (livrare prin curierat) și ale intereselor noastre, pentru îndeplinirea obligațiilor legale față de autorități ori organizații profesionale.
  • Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portabilitate cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi, se cereți să nu faceți obiectul unei decizii bazată pe prelucrarea automată, să opuneți prelucrării și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractelor încheiat cu dumneavoastră.
  • Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui la următoarele date de contract: personal ori prin poșta la adresa: comuna Tomești, sat Tomești nr. 232, jud. Harghita, email: office@electrosolarexpert.ro, tel: 0742618496. Vă vom răspunde neîntârziat în termenele legale. Dacă sunteți nemulțumiți, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP sau instanței competente pentru apărarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal.