Regulament concurs

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

„CREATIVITATE VERDE”

Societatea GERSOLTECH SRL, cu sediul în Com. Tomești, Sat Tomești, Nr. 695/A, jud. Harghita, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J19/218/2016, CUI: 35935542, denumită în continuare „Organizatorul” lansează concursul „Creativitatea Verde” denumită în continuare „Concurs”, ce se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, denumit în continuare „Regulament”.

Prezentul Regulament va fi publicat pe următoarele pagini web: https://www.facebook.com/electrosolarexpert.
Sustenabilitatea și energia regenerabilă sunt două aspecte vitale ale vieții noastre moderne și ale viitorului nostru colectiv. Aceasta înseamnă să avem grijă de mediul înconjurător, să gestionăm responsabil resursele naturale și să reducem impactul negativ asupra climei și ecosistemelor. Energia regenerabilă este o componentă esențială care se referă la sursele de energie care se regenerează sau se reînnoiesc într-un timp relativ scurt, cum ar fi energia solară, eoliană, hidroenergia și biomasa.

Prin concursul nostru, dorim să creștem nu doar valoarea și importanța sistemului de panouri solare, ci și conștientizarea privind sustenabilitatea în comunitate, creând în același timp un mediu inspirat pentru exprimarea creativității individuale și partajarea conștiinței ecologice.

SECȚIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE

  1. Termenii și condițiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții. Conform deciziei Organizatorului, Regulamentul poate fi modificat oricând pe durata Concursului, Organizatorul având obligația de a face publice modificările aduse.

SECȚIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFĂȘURARII CONCURSULUI

1. Concursul se va desfășura în perioada 28 Aprilie 2024 – 15 Iulie 2024 pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/electrosolarexpert.

2. Câștigătorul concursului va fi desemnat în data de 16 Iulie 2024

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data participării la Concurs, fără nici o discriminare, indiferent de cetățenie, naționalitate, limbă, etnie, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului Regulament. Minorii sub vârsta de 18 ani pot participa la Concurs cu acordul părinților ori ocrotitorilor lor legali, caz în care toate drepturile și obligațiile în cadrul Concursului vor fi exercitate de către aceste persoane din urmă în numele și pe seama minorului.

2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală şi liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Concursul are următorul mecanism de participare:
a) Participanții vor afla de concurs de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/electrosolarexpert.
b) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare potrivit prevederilor prezentului Regulament.

2. Pentru participare la concurs, participantul trebuie să:
a) Accesează pagina de Facebook https://www.facebook.com/electrosolarexpert și apasă butonul ”Like”.
b) Realizeze o creație originală cu tematică „verde”, care să reflecte modul în care percepe sustenabilitatea și energia regenerabilă. Aceasta poate fi o pictură, o sculptură sau un fotomontaj sau colaj foto. Nu se acceptă poze sau lucrări preluate de la alți autori, descărcate de pe internet sau realizate cu ajutorul oricărui program de inteligență artificială.
c) Trimită o poză despre lucrarea la adresa de email: marketing@electrosolarexpert.ro, în format JGP sau PNG cu dimensiuni de măcar: 1000*1000, până la data de 5 Iunie 2024 însoțită cu o scurtă descriere despre importanța sustenabilității și energiei regenerabile și cum se reflectă aceste tematici în creația realizată.
d) Pozele primite de la participanți vor fi publicate de către Organizator pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/electrosolarexpert.

3. Împreună cu poza despre lucrarea realizată și descrierea acesteia, participantul trebuie să transmită Organizatorului numele și prenumele autorului lucrării și un număr de telefon de contact. Datele solicitate sunt necesare strict pentru a lua legătură cu participantul, în cazul în care va fi desemnat câștigător.

4. Participantul este unicul responsabil pentru oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a transmiterii unei lucrări, care nu-i aparține participantului, este protejată cu drepturi de autor în favoarea unei alte persoane ori este rezultatului unui plagiat.

5. În cazul în care participanții nu respectă procedura și condițiile prevăzute de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu publica creația.

6. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a nu publica lucrările transmise, în cazul în care acestea sunt considerate a avea un caracter obscen, vulgar sau contrar bunelor moravuri. Decizia Organizatorului în această privință este nu poate fi contestată.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL

1. În cadrul Concursului se va acorda 1 (un) singur premiu, constând în:
Furnizarea și instalarea a unui sistem de panouri solare de 5 kWh pe seama câștigătorului (în valoare maximă de 25.000 RON).

2. Pentru a fi eligibil imobilul pe care se amplasează sistemul de panouri solare câștigate, acesta trebuie să fie înscris în cartea funciară fără sarcini și litigii. Întregul sistem de panouri solare câștigate se va amplasa la o singură locație, care este racordată la sistemul electric și îndeplinește condițiile tehnice necesare punerii în funcțiune a unui astfel de sistem.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

1. Participantul al cărui lucrare primește cele mai multe Like-uri până la data de 15 Iulie, 2024 ora 24:00 va fi desemnat câștigător.

2. Se vor lua în considerare „Like”-uri numai următoarele reacții:


3. În cadrul Concursului va fi desemnat un singur câștigător. În cazul în care mai multe lucrări primesc număr de Like-uri egale, concursul va fi relansat timp de 48 ore între lucrările clasate pe primul loc.

4. Se poate participa în Concurs numai cu o singură lucrare.

5. Toți participanții la Concurs trebuie să îndeplinească condițiile prezentului Regulament.

6. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

1. Câștigătorul Concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul Concursului în termen de 48 ore da la data desemnării, astfel: i se va afișa numele pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/electrosolarexpert, într-o postare dedicată, iar câștigătorul va fi anunțat prin telefon sau email.
2. Prin furnizarea informațiilor solicitate, câștigătorul acceptă implicit premiul și își exprimă acordul în legătură cu anunțarea ca și câștigător, prin publicarea numelui și a prenumelui pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/electrosolarexpert.
3. Dacă la finalul perioadei Concursului nu vor exista participanți, care îndeplinesc întocmai condițiile prezentului Concurs, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.
4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate de câștigător care nu sunt conforme cu realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intra în posesia premiului.
5. Dacă se va constata că a furnizat date false, eronate, câștigătorul nu va putea primi premiul. Transmiterea premiului se va face prin dovedirea identității câștigătorului pentru a se putea verifica autenticitatea datelor furnizate. În cazul nerespectării acestor condiții, premiul nu se va acorda persoanei respective.

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu legislația privind protecția datelor și cu prezentul Regulament.
2. În vederea desfășurării Concursului și a îndeplinirii obligațiilor privind acordarea premiului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator.
3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa de email, număr de telefon.
4. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorul.
5. Tuturor participanților sunt garantate drepturile în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

6. De asemenea, prelucrarea datelor personale se va face în conformitate cu politica de prelucrare a datelor a Organizatorului, ce se poate găsi la https://electrosolarexpert.ro/politica-de-confidentialitate/.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA, ÎNTRERUPEREA ȘI SUSPENDAREA CONCURSULUI

1. Concursul poate înceta oricând în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul în care Organizatorul se află în imposibilitate de a desfășura Concursul din cauze independente de voința acestora.
2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea de a desfășura Concursul.
3. Organizatorul sunt exonerați de orice răspundere ce ar putea decurge întârzierea provocată de un eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv imposibilitatea de desfășurare a Concursului de către Organizator din motive independente acestuia.
4. Prin decizia Organizatorului, Concursul poate fi întrerupt sau suspendat pe o perioadă stabilită de acesta și adusă la cunoștință prin publicarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/electrosolarexpert.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între GERSOLTECH SRL și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul Organizatorului.

CONTACTEAZĂ-NE!

Apasă pe butonul de mai jos și cere o ofertă, sau pune-ți întrebările tale!

Mă ocup de instalarea panourilor solare pentru că am observat că lipsesc pe piață specialiști cu adevărat profesioniști și onești care să execute cu încredere și la timp lucrările care le-au fost încredințate.

Numele meu este Péter Adolf, am trecut de la electrician la proprietar de afaceri. Îmi place să-mi ajut clienții să economisească mult la factura de energie electrică cu panourile solare fiabile și care funcționează bine. Iar cunoștințele oamenilor mei și expertiza mea îi salvează de stresul instalării.

Napelem rendszerek

Povestea mea a început acum mai bine de 20 de ani. Din ce în ce mai mult, am început să simt că sunt capabil de mai mult decât să lucrez pentru compania electrică.

Și tatăl meu a fost electrician, dragostea pentru profesie a fost transmisă din generație în generație.

Totuși, am simțit că nu vreau să mă opresc „doar” la instalația electrică și să lucrez mereu pentru alții, conform dorințelor altora.

Am vrut să ajut și să le ofer oamenilor noi oportunități. Am găsit că energia verde este perfectă pentru asta.

Așa că am început o afacere și am început să instalez panouri solare.

Am decis să organizez în jurul meu o echipă care să gândească și să lucreze așa cum fac eu. Și care iese în evidență față de alte companii de instalare de panouri solare.

CE SPUN CLIENȚII NOȘTRI DESPRE NOI?

Acum că știi modul meu de abordare a muncii, o să-ți spun puțin câteva lucruri despre mine. Pentru mine este important nu doar să fiu proprietar de afaceri, ci să rămân om pe picioare.

M-am născut acum aproape 4 decenii în Transilvania și în prezent locuiesc aici cu familia mea. Ca tată a 3 copii, îmi doresc un viitor locuibil și sustenabil pentru copiii mei și, bineînțeles, pentru mine. Unde aer proaspăt încă intră prin fereastră când o deschidem.

Bineînțeles că și eu sper că nici copiii mei nu vor părăsi profesia, iar așa cum s-a transmis din tată în fiu, așa va fi în continuare.